/

کیت مغناطیسی استخراج RNA ویروسی

کیت مغناطیسی استخراج RNA ویروسی، ابزاری جهت استخراج RNA از نمونه های مختلف با سرعت بالا میباشد.​ این کیت این امکان رافراهم می نماید تا تعداد زیادی نمونه را بصورت همزمان مورد پردازش قرار دهد و سرعت بالای استخراج را بهمراه دارد.

R100100
برندها: امینبیک
Brands

شرح

یت مغناطیسی استخراج RNA ویروسی، از جمله بهترین کیت‌ها در سطح کشور است که توانایی استخراج RNA با سرعت بالا را فراهم می‌کند. این کیت‌ها بر پایه نانو بیدهای مغناطیسی اقدام به استخراج RNA می‌نماید. از این رو بهترین گزینه برای تشخیص ویروس‌ها از جمله کرونا ویروس می‌باشد. این کیت بر پایه فناوری نانو، استخراج نوکلئیک اسید ویروس(RNA) را با سرعت بالا و کیفیت بالا انجام می‌دهد.عملکرد این کیت به این صورت است که ابتدا بافت اطراف سلول (ویروس) باز شده و RNA ویروس به نانو بید های مغناطیسی متصل می‌شود. سپس نانو بیدها توسط یک آهن ربا از باقی محلول جدا شده و توسط محلول شست و شو تمیز شده و در مرحله بعد RNA خالص از نانو بیدها جدا می‌گردد.

مزایا
 • سرعت بالا
 • کیفیت بالا
 • درجه خلوص بالا
 • انجام فرایند توسط ماشین و در نتیجه سهولت بالا
 • تمیز بودن فرایند و ایمنی بالا
 • استفاده برای انواع نمونه های ویروس
نگهداری
 • تا ۱۲ ماه بعد از ساخت پایدار بوده و در دمای اتاق قابل اجراست.
محتویات کیت
 • بافرهای لیزکننده
 • بافرهای شستشو
 • بافرهای جدا کننده
 • بید مغناطیسی
قیمتتعداد تستبسته بندیکد محصول
تماس گرفته شود۱۰۰بطریR100100