کیت مغناطیسی استخراج نوکلئیک اسید pre-filled

این محصول جهت استفاده در دستگاه های اتوماتیک استخراج مغناطیسی نوکلئیک اسیدهای ویروسی تولید می شود.
در حال حاضر این محصول جهت استفاده در دستگاه های استخراج اتوماتیک را دارد.

برندها: امینبیک
Brands

شرح

کیت مغناطیسی استخراج نوکلئیک اسید بر پایه فناوری نانو، استخراج نوکلئیک اسید (RNA، DNA) را با سرعت بالا و کیفیت بالا انجام می‌دهد. در این کیت ابتدا بافت اطراف سلول  باز شده و نوکلئیک اسید به نانو بید های مغناطیسی متصل می‌شود. سپس نانو بیدها توسط یک آهن ربا از باقی محلول جدا شده و توسط محلول شست و شو تمیز شده و در مرحله بعد ماده خالص از نانو بیدها جدا می‌گردد.

این محصول جهت استفاده در دستگاه‌ کمپانی‌های , BigFish , ZyBio, Bioperfectus, Biocomma, Tianlong, Zinex آماده شده است. جهت سفارش آماده سازی برای دیگر دستگاه‌ها با ما تماس بگیرید.

مزایا
  • سرعت بالا
  • کیفیت بالا
  • درجه خلوص بالا
  • انجام فرایند توسط ماشین و در نتیجه سهولت بالا
  • تمیز بودن فرایند و ایمنی بالا
  • استفاده برای انواع نمونه ها
قیمتتعداد تستبسته‌بندیکد محصولنام محصول
تماس گرفته شود۳۲پلیتR100032کیت مغناطیسی استخراج RNA ویروسی
تماس گرفته شود۹۶پلیتR100096
تماس گرفته شود۳۸۴پلیتR100384
تماس گرفته شود۴۸تک واکنشR100048
تماس گرفته شود۳۲پلیتN100032کیت مغناطیسی استخراج نوکلئیک اسید ویروسی
تماس گرفته شود۹۶پلیتN100096
تماس گرفته شود۳۸۴پلیتN100384
تماس گرفته شود۴۸تک واکنشN100048
تماس گرفته شود۳۲پلیتD100032کیت مغناطیسی استخراج DNA ژنومیک
تماس گرفته شود۹۶پلیتD100096
تماس گرفته شود۳۸۴پلیتD100384
تماس گرفته شود۴۸تک واکنشD100048