کیت مغناطیسی استخراج DNA ژنومیک

کیت مغناطیسی استخراج DNA ژنومیک، که برای استخراج DNA ساخته شده است. این کیت‌ها بر پایه نانو بیدهای مغناطیسی اقدام به استخراج DNA می‌نماید.

برندها: امینبیک
Brands

شرح

کیت مغناطیسی استخراج DNA ژنومیک بر پایه فناوری نانو، استخراج نوکلئیک اسید را با سرعت بالا و کیفیت بالا انجام می‌دهد. در این کیت ابتدا بافت اطراف سلول باز شده و DNA به نانو بید های مغناطیسی متصل می‌شود. سپس نانو بیدها توسط یک آهن ربا از باقی محلول جدا شده و توسط محلول شست و شو تمیز شده و در مرحله بعد DNA خالص از نانو بیدها جدا می‌گردد.

مزایا
  • سرعت بالا
  • کیفیت بالا
  • درجه خلوص بالا
  • انجام فرایند توسط ماشین و در نتیجه سهولت بالا
  • تمیز بودن فرایند و ایمنی بالا
  • استفاده برای انواع نمونه های ویروس
نگهداری
  • تا ۱۲ ماه بعد از ساخت پایدار بوده و در دمای اتاق قابل اجراست.
قیمتتعداد تستبسته‌بندیکد محصول
تماس گرفته شود.۱۰۰بطریD100100