کیت مغناطیسی استخراج نوکلئیک اسید

کیت مغناطیسی استخراج نوکلئیک اسید بر پایه فناوری نانو، استخراج نوکلئیک اسیدها را با سرعت بالا و کیفیت بالا انجام می‌دهد. که قاب لاستفاده برای انواع نمونه‌های ویروس، میکروب، خون و … می باشد.

برندها: امینبیک
Brands

شرح

کیت مغناطیسی استخراج نوکلئیک اسید بر پایه فناوری نانو، استخراج نوکلئیک اسیدها را با سرعت بالا و کیفیت بالا انجام می‌دهد. در این کیت ابتدا بافت اطراف سلول باز شده و نوکلئیک اسید به نانو بید های مغناطیسی متصل می‌شود. سپس نانو بیدها توسط یک آهن ربا از باقی محلول جدا شده و توسط محلول شست و شو تمیز شده و در مرحله بعد نوکلئیک اسید خالص از نانو بیدها جدا می‌گردد.

مزایا
 • سرعت بالا
 • کیفیت بالا
 • درجه خلوص بالا
 • انجام فرایند توسط ماشین و در نتیجه سهولت بالا
 • تمیز بودن فرایند و ایمنی بالا
 • استفاده برای انواع نمونه‌های ویروس، میکروب، خون و …
نگهداری
 • تا ۱۲ ماه بعد از ساخت پایدار بوده و در دمای اتاق قابل اجراست.
محتویات کیت
 • بافرهای لیزکننده
 • بافرهای شستشو
 • بافرهای جدا کننده
 • بید مغناطیسی
قیمتتعداد تستدسته‌بندیکد محصول
تماس گرفته شود.۱۰۰بطریN100100