رک مغناطیسی مگبیک

350,000 

رک مغناطیسی در کیت های مغناطیسی استخراج کاربرد دارند.

MR01006
برند:: امینبیک
Brands

شرح

رک مغناطیسی وسیله ای است که در فرایند استخراج کیت های مغناطیسی مورد استفاده قرار میگیرند. در دو اندازه ۶ و ۱۲ تایی ساخته شده اند.

برند: