/

رک مغناطیسی مگبیک

رک مغناطیسی در کیت های مغناطیسی استخراج کاربرد دارند.

برندها: امینبیک
Brands

شرح

رک مغناطیسی وسیله ای است که در فرایند استخراج کیت های مغناطیسی مورد استفاده قرار میگیرند. در دو اندازه ۶ و ۱۲ تایی ساخته شده اند.