دستک ۸ تایی دستگاه استخراج اتوماتیک

دستک 8 تایی به صورت جفتی در کیت های استخراج نوکلئیک اسید در دستگاه استخراج اتومات کاربرد دارند.

برند:: امینبیک
Brands

شرح

دستک ۸ تایی یا استریپ از جمله موارد مورد نیاز در کیت های استخراج بوده که بصورت دو تایی به فروش میرسد. جنس آنها از پلی پروپیلن بوده و ارتفاع آن به حدود ۴ سانتی متر میرسد.

برند: